• Zalo

Vì sao chứng khoán Mai Linh Miền Trung bị cảnh báo?

Kinh tế Thứ Hai, 23/04/2018 06:26:00 +07:00

Những nguyên nhân đáng lo khiến chứng khoán Công ty Mai Linh Miền Trung bị đưa vào diện cảnh báo.

Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung sẽ lỗ 9,6 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2017 nếu hạch toán đầy đủ khoản phải thu khó đòi từ các công ty trong tập đoàn và khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.

Thông tin được Mai Linh Miền Trung (mã chứng khoán MNC) đưa ra trong bản giải trình và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo gửi Ủy ban chứng khoán Hà Nội.

AZA

 

Theo giải trình của Mai Linh Miền Trung, về ý kiến ngoại trừ cho khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi 6,8 tỷ đồng cho một số khoản thu từ các công ty trong hệ thống Tập đoàn Mai Linh, công ty không thực hiện trích lập do xác định đây khoản phải thu nội bộ trong hệ thống Tập đoàn Mai Linh.

Ngoài ra, đại hội cổ đông 3 công ty (Tập đoàn Mai Linh, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung) thống nhất chủ trương hợp nhất thành một công ty nên các công nợ nội bộ sau hợp nhất sẽ không còn nữa. “Do vậy, việc trích lập dự phòng này đơn vị không thực hiện”, Mai Linh Miền Trung nêu rõ.

Vẫn theo Mai Linh Miền Trung, về ý kiến ngoại trừ đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là do đơn vị chưa ước tính được vì tại thời điểm lập báo cáo thì chưa đủ cơ sở, báo cáo tài chính của Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có.

Do hai ý kiến ngoại trừ trên của đơn vị kiểm toán nên chứng khoán của công ty bị đưa vào diện cảnh báo.

Cũng tại bản giải trình, Mai Linh Miền Trung đã đưa ra phương án khắc phục. “Theo đó, nếu công ty thực hiện đầy đủ hai khoản mục chi phí nêu trên, chỉ tiêu “tổng lợi nhuận trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là lỗ 9,6 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng bị cảnh báo này, đơn vị dự định sẽ cơ cấu lại các khoản mục đầu tư và thanh lý một số tài sản để bù đắp khoản lỗ này trong tương lai”, văn bản Mai Linh Miền Trung nêu.

Trước đó, cổ phiếu MNC của Tập đoàn Mai Linh Miền Trung bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 10/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là số âm.

Video: Cận cảnh robot chuyên phá hủy iPhone của Apple

Theo báo cáo kiểm toán năm 2017, Mai Linh Miền Trung báo lãi sau thuế 4,37 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 4,41 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Mai Linh Miền Trung đã hoàn nhập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cho một số khoản phải thu từ các công ty con trong Tập đoàn Mai Linh. Việc hoàn nhập này là chưa phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào CTCP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (MSH) với giá trị ghi nhận hơn 37,5 tỷ đồng – và công ty chưa ước tính giá trị khoản đầu tư này dựa trên giá trị tài sản thuần của MSH tại ngày 31/12/2017. Nếu thực hiện việc ước tính này thì lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2017 trên báo cáo tài chính kiểm toán sẽ giảm khoảng 20,8 tỷ đồng.

Theo Mai Linh Miền Trung, lợi nhuận sau thuế của công ty bị sụt giảm so với năm 2016 bởi doanh thu từ hoạt động kinh doanh taxi giảm, chủ yếu do sự cạnh tranh của loại hình xe hợp đồng công nghệ, trong khi chi phí đầu vào không giảm tương ứng.

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin