Vì sao 4 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội?

Tin tức 24h quaThứ Ba, 14/07/2020 18:55:59 +07:00
(VTC News) -

Ngoài 4 ủy viên này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng tiếp nhận đơn xin nghỉ trước Đại hội của 3 ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh hiện đang giữ các cương vị chủ chốt.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Quảng Nam đã thực hiện các bước quy trình nhân sự và xây dựng văn kiện một cách chặt chẽ.

Đến nay, 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin nghỉ trước Đại hội.

Vì sao 4 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội? - 1

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam xin nghỉ trước 21 tháng.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam vừa nộp đơn xin nghỉ trước Đại hội và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho nghỉ từ ngày 1/8 tới, trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, ông dự định xin nghỉ trước tuổi từ ngày 1/6. Tuy nhiên, ông là một trong những thành viên tham gia các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Hậu cần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nên không thể nghỉ ngay lúc này.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam động viên ông làm việc thêm 3 tháng cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh các văn kiện, phê duyệt Đề án nhân sự cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Sắp tới, ông Huỳnh Khánh Toàn được nghỉ hưu trước tuổi 21 tháng. Ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết, theo quy định, có thể kéo dài thêm thời gian công tác sau Đại hội vài tháng nữa nhưng ông đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu trước Đại hội để tạo thuận tiện cho tổ chức sắp xếp phương án nhân sự.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam phân tích, theo quy định của Đảng, cán bộ Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các sở ngành quan trọng, Thường trực HĐND, UBND tỉnh phải trong cơ cấu cấp ủy.

Vì sao 4 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội? - 2

Ông BRiu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đối với những người thời gian công tác còn lại dưới 30 tháng thì không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ sau.

Khi Đảng có chủ trương giải quyết chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 26, năm 2015 về “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”.

Theo Nghị định này, những người không đủ điều kiện tái cử vì tuổi có thể lựa chọn 1 trong 3 chính sách hiện hành. Thứ nhất, nếu có nguyện vọng thì được nghỉ hưu trước tuổi, thứ hai là nghỉ chờ hưu và thứ ba nếu người đó có nguyện vọng tiếp tục công tác thì sẽ bố trí công việc phù hợp.

Tại tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp nhận đơn xin nghỉ trước Đại hội của 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ra quyết định đối với trường hợp nào.

Vì sao 4 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội? - 3

Hiện các Đảng bộ cấp trên cơ sở ở tỉnh Quảng Nam đang tiến hành Đại hội.

4 trường hợp gửi đơn xin nghỉ trước Đại hội gồm: Ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Briu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang.

Trong đó, 3 trường hợp xin nghỉ vì không đủ tuổi tái cử, còn ông Briu Liếc xin nghỉ vì sức khỏe. Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, các cán bộ làm đơn xin nghỉ trước Đại hội là chuyện bình thường

Ngoài 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có đơn xin nghỉ trước tuổi, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng tiếp nhận đơn xin nghỉ trước Đại hội của 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện đang giữ cương vị chủ chốt, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung
Bình luận
vtc.vn