Ứng dụng công nghệ Ozon xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 12/12/2017 15:08:00 +07:00

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC cùng các cộng sự thực hiện thí điểm dự án “Ứng dụng công nghệ Ozon đề xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long”.

a8

 Buổi hội thảo báo cáo kết quả triển khai dự án "Ứng dụng công nghệ Ozon đề xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long”

Được biết,  dự án còn cóTrung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Long là đơn vị phối hợp chính trong suốt quá trình thực hiện.

Các nhà khoa học đã xây dựng mô hình công nghệ xử lý mùi hôi và phòng chống dịch bệnh bằng thiết bị Ozon, đồng thời triển khai, vận hành thí điểm tại các trại chăn nuôi gà dạng chuồng kin.

Kết quả ban đầu cho thấy, hiệu quả xử lý mùi hôi của Ozon ở mức khá cao.

Cụ thể, dự án đã thực hiện được:

Thu thập số liệu thứ cấp có sẵn phục vụ lựa chọn quy trình công nghệ ứng dụng Ozon để xử lý mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tỉnh

Ứng dụng thí điểm một số mô hình sử dụng công nghệ Ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại 4 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tỉnh (2 trại chăn nuôi gà, heo dạng kín; 2 trại chăn nuôi gà, heo dạng hở)

Đánh giá tổng hợp kết quả thí điểm (kỹ thuật, kinh tế, môi trường)

Đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.

Nồng độ một số khí gây mùi như NH3, H2S, CH3-SH sau xử lý bằng Ozon đều thấp hơn so với tiêu chuẩn về khí thải và thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT. Như vậy có thể cho thấy hiệu quả rõ rệt của thiết bị phát Ozon trong việc xử lý ô nhiễm do mùi hôi.

Lệ Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !