Từ 1/1, ra rạp xem phim phải mang theo CMND, thẻ căn cước?

(VTC News) - Bắt đầu từ 1/1, quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng sau nhiều năm chuẩn bị dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi.

Điều này đồng nghĩa với việc tùy theo độ tuổi mà bộ phim được gắn mác, người xem phim sẽ phải cầm theo thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân khi đi xem phim tại rạp.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế