Kỳ lạ tộc người ngủ ngồi ở Nghệ An

Thứ Tư, 04/06/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Giữa đại ngàn rừng xanh của miền tây xứ Nghệ, có một tộc người sinh sống hàng trăm năm nay với tục ngủ ngồi ở vùng lõi Rừng Quốc gia Pù Mát.

(VTC News) - Giữa đại ngàn rừng xanh của miền tây xứ Nghệ, có một tộc người sinh sống hàng trăm năm nay với tục ngủ ngồi, tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, Con Cuông thuộc vùng lõi Rừng Quốc gia Pù Mát. 

Cuộc sống khó khăn nơi nước độc rừng thiêng đã sản sinh ra những tập tục độc đáo, đó là tục ngủ ngồi. Điều đặc biệt là ở chốn thâm sơn cùng cốc ấy, họ đã ý thức sâu sắc trong việc bảo vệ rừng tài nguyên quý giá. 
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên