Clip: Hải cẩu thoát cú đớp chí mạng của cá mập trắng

Thứ Sáu, 21/08/2015 07:40:00 +07:00

Cá mập trắng tung mình lên khỏi mặt nước hòng ngoạm lấy hải cẩu nhưng hải cẩu đã tránh được cú đớp chí mạng đầy ngoạn mục.

(VTC News) - Cá mập trắng khổng lồ tung mình lên khỏi mặt nước hòng ngoạm lấy hải cẩu nhưng bằng cách nào đó, hải cẩu đã tránh được cú đớp chí mạng đầy ngoạn mục.