XỔ SỐ KIẾN THIẾT - Kết quả xổ số hôm nay
Kết quả xổ số Thái Bình: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Thái Bình
 • Đặc biệt
  83669
 • Giải nhất
  46822
 • Giải nhì
  59811 96755
 • Giải ba
  12854 77054 65439 59988 22305 41126
 • Giải tư
  9285 8709 4697 5849
 • Giải năm
  8056 1949 1582 4696 1372 5356
 • Giải sáu
  530 252 518
 • Giải bảy
  17 05 24 46
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5,9,5
 • 1,8,7
 • 2,6,4
 • 9,0
 • 9,9,6
 • 5,4,4,6,6,2
 • 9
 • 2
 • 8,5,2
 • 7,6
Kết quả xổ số Kiên Giang: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Kiên Giang
 • Đặc biệt
  307023
 • Giải nhất
  14264
 • Giải nhì
  28339
 • Giải ba
  89838 52462
 • Giải tư
  18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678
 • Giải năm
  4427
 • Giải sáu
  5821 7389 5933
 • Giải bảy
  655
 • Giải tám
  93
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • -
 • 7,1,3
 • 9,8,3
 • 6
 • 4,5
 • 4,2
 • 9,8
 • 1,9
 • 3,3,3
Kết quả xổ số Lâm Đồng: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Lâm Đồng
 • Đặc biệt
  600770
 • Giải nhất
  45047
 • Giải nhì
  29113
 • Giải ba
  17074 12546
 • Giải tư
  91366 97041 06932 18603 78284 03787 24352
 • Giải năm
  6766
 • Giải sáu
  1610 0392 7806
 • Giải bảy
  710
 • Giải tám
  74
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 3,6
 • 3,0,0
 • -
 • 2
 • 7,6,1
 • 2
 • 6,6
 • 4,4,0
 • 4,7
 • 2
Kết quả xổ số Tiền Giang: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Tiền Giang
 • Đặc biệt
  044718
 • Giải nhất
  90093
 • Giải nhì
  02738
 • Giải ba
  22106 41984
 • Giải tư
  28637 95054 32466 88488 78163 03262 11087
 • Giải năm
  4245
 • Giải sáu
  5153 3418 5147
 • Giải bảy
  692
 • Giải tám
  71
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 6
 • 8,8
 • -
 • 8,7
 • 5,7
 • 4,3
 • 6,3,2
 • 1
 • 4,8,7
 • 3,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Khánh Hòa
 • Đặc biệt
  906148
 • Giải nhất
  46636
 • Giải nhì
  72228
 • Giải ba
  43220 89692
 • Giải tư
  56140 53668 81633 31425 47941 73124 33807
 • Giải năm
  0931
 • Giải sáu
  0347 6214 3594
 • Giải bảy
  702
 • Giải tám
  93
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7,2
 • 4
 • 8,0,5,4
 • 6,3,1
 • 0,1,7,8
 • -
 • 8
 • -
 • -
 • 2,4,3
Kết quả xổ số Kon Tum: 29/11/2020 (Chủ Nhật)
 • Giải
  Xổ số Kon Tum
 • Đặc biệt
  076172
 • Giải nhất
  47688
 • Giải nhì
  08526
 • Giải ba
  55071 38431
 • Giải tư
  01907 04554 13431 17508 13382 12209 45720
 • Giải năm
  6497
 • Giải sáu
  4702 9127 1845
 • Giải bảy
  583
 • Giải tám
  90
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7,8,9,2
 • -
 • 6,0,7
 • 1,1
 • 5
 • 4
 • -
 • 1,2
 • 8,2,3
 • 7,0
Kết quả xổ số Nam Định: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Nam Định
 • Đặc biệt
  10764
 • Giải nhất
  86559
 • Giải nhì
  69864 81977
 • Giải ba
  11944 83033 36855 64616 75784 35909
 • Giải tư
  8423 2647 0730 5208
 • Giải năm
  5496 5008 5342 5670 1306 3257
 • Giải sáu
  067 190 696
 • Giải bảy
  11 25 92 99
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 9,8,8,6
 • 6,1
 • 3,5
 • 3,0
 • 4,7,2
 • 9,5,7
 • 4,7,4
 • 7,0
 • 4
 • 6,0,6,2,9
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Hồ Chí Minh
 • Đặc biệt
  333208
 • Giải nhất
  35881
 • Giải nhì
  96345
 • Giải ba
  53137 26298
 • Giải tư
  22724 47709 90161 17194 47783 07302 80107
 • Giải năm
  7664
 • Giải sáu
  4088 7663 6453
 • Giải bảy
  410
 • Giải tám
  08
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 9,2,7,8,8
 • 0
 • 4
 • 7
 • 5
 • 3
 • 1,4,3
 • -
 • 1,3,8
 • 8,4
Kết quả xổ số Bình Phước: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Bình Phước
 • Đặc biệt
  031339
 • Giải nhất
  41645
 • Giải nhì
  78383
 • Giải ba
  76970 60597
 • Giải tư
  59516 61020 22028 53062 92231 60728 22373
 • Giải năm
  4031
 • Giải sáu
  4290 1913 2332
 • Giải bảy
  067
 • Giải tám
  78
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 6,3
 • 0,8,8
 • 1,1,2,9
 • 5
 • -
 • 2,7
 • 0,3,8
 • 3
 • 7,0
Kết quả xổ số Hậu Giang: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Hậu Giang
 • Đặc biệt
  868268
 • Giải nhất
  95672
 • Giải nhì
  41648
 • Giải ba
  05398 11313
 • Giải tư
  39190 36067 49374 12680 32697 22043 22539
 • Giải năm
  5712
 • Giải sáu
  6275 1821 4018
 • Giải bảy
  793
 • Giải tám
  72
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 3,2,8
 • 1
 • 9
 • 8,3
 • -
 • 7,8
 • 2,4,5,2
 • 0
 • 8,0,7,3
Kết quả xổ số Long An: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Long An
 • Đặc biệt
  198662
 • Giải nhất
  99473
 • Giải nhì
  54962
 • Giải ba
  83940 63945
 • Giải tư
  50550 22268 72550 58890 94774 68005 52175
 • Giải năm
  6928
 • Giải sáu
  1925 4476 3854
 • Giải bảy
  623
 • Giải tám
  54
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5
 • -
 • 8,5,3
 • -
 • 0,5
 • 0,0,4,4
 • 2,8,2
 • 3,4,5,6
 • -
 • 0
Kết quả xổ số Đà Nẳng: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Đà Nẳng
 • Đặc biệt
  919520
 • Giải nhất
  27630
 • Giải nhì
  81428
 • Giải ba
  40744 18288
 • Giải tư
  69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915
 • Giải năm
  3958
 • Giải sáu
  4883 2783 2843
 • Giải bảy
  506
 • Giải tám
  42
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 6
 • 5
 • 8,6,1,0
 • 0,6,8
 • 4,3,2
 • 8
 • 1,3
 • -
 • 8,3,3
 • -
Kết quả xổ số Đắc Nông: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Đắc Nông
 • Đặc biệt
  387302
 • Giải nhất
  99228
 • Giải nhì
  37730
 • Giải ba
  79221 35253
 • Giải tư
  68306 08979 24851 45891 93691 57198 69738
 • Giải năm
  3814
 • Giải sáu
  0745 8051 3356
 • Giải bảy
  522
 • Giải tám
  66
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 6,2
 • 4
 • 8,1,2
 • 0,8
 • 5
 • 3,1,1,6
 • 6
 • 9
 • -
 • 1,1,8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi: 28/11/2020 (Thứ Bảy)
 • Giải
  Xổ số Quảng Ngãi
 • Đặc biệt
  859086
 • Giải nhất
  12034
 • Giải nhì
  73753
 • Giải ba
  01571 60317
 • Giải tư
  35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750
 • Giải năm
  9302
 • Giải sáu
  0521 7840 9233
 • Giải bảy
  523
 • Giải tám
  55
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5,2
 • 7,9
 • 0,9,1,3
 • 4,3
 • 0
 • 3,5,0,5
 • -
 • 1,5
 • 6
 • -
Kết quả xổ số Hải Phòng: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Hải Phòng
 • Đặc biệt
  23126
 • Giải nhất
  31552
 • Giải nhì
  98728 16205
 • Giải ba
  58033 73402 98742 17486 65718 16869
 • Giải tư
  4953 1095 0185 0413
 • Giải năm
  0966 0669 6803 5369 9081 5719
 • Giải sáu
  020 067 108
 • Giải bảy
  49 73 98 56
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5,2,3,8
 • 8,3,9
 • 8,0,6
 • 3
 • 2,9
 • 2,3,6
 • 9,6,9,9,7
 • 3
 • 6,5,1
 • 5,8
Kết quả xổ số Bình Dương: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Bình Dương
 • Đặc biệt
  333382
 • Giải nhất
  88337
 • Giải nhì
  03657
 • Giải ba
  95102 06837
 • Giải tư
  54414 48188 80991 58353 86240 47127 39750
 • Giải năm
  0883
 • Giải sáu
  1274 1638 7379
 • Giải bảy
  204
 • Giải tám
  28
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,4
 • 4
 • 7,8
 • 7,7,8
 • 0
 • 7,3,0
 • -
 • 4,9
 • 8,3,2
 • 1
Kết quả xổ số Trà Vinh: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Trà Vinh
 • Đặc biệt
  084831
 • Giải nhất
  07401
 • Giải nhì
  82324
 • Giải ba
  51250 68525
 • Giải tư
  60773 92706 62454 66745 31097 24306 73756
 • Giải năm
  2301
 • Giải sáu
  4137 3664 4430
 • Giải bảy
  814
 • Giải tám
  45
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 1,6,6,1
 • 4
 • 4,5
 • 7,0,1
 • 5,5
 • 0,4,6
 • 4
 • 3
 • -
 • 7
Kết quả xổ số Vĩnh Long: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Vĩnh Long
 • Đặc biệt
  952289
 • Giải nhất
  36746
 • Giải nhì
  39255
 • Giải ba
  24824 85966
 • Giải tư
  95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974
 • Giải năm
  7492
 • Giải sáu
  5913 3635 8638
 • Giải bảy
  487
 • Giải tám
  65
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 5,3
 • 4,0
 • 9,5,8
 • 6
 • 5,8
 • 6,3,5,5
 • 4
 • 7,9
 • 2
Kết quả xổ số Gia Lai: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Gia Lai
 • Đặc biệt
  726241
 • Giải nhất
  86525
 • Giải nhì
  29857
 • Giải ba
  59639 58074
 • Giải tư
  07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282
 • Giải năm
  0837
 • Giải sáu
  2005 4745 0815
 • Giải bảy
  909
 • Giải tám
  51
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5,9
 • 7,5
 • 5,2,2
 • 9,9,7
 • 5,1
 • 7,1
 • 9
 • 4
 • 2,2
 • -
Kết quả xổ số Ninh Thuận: 27/11/2020 (Thứ Sáu)
 • Giải
  Xổ số Ninh Thuận
 • Đặc biệt
  265750
 • Giải nhất
  12356
 • Giải nhì
  26602
 • Giải ba
  22587 39753
 • Giải tư
  06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002
 • Giải năm
  5382
 • Giải sáu
  6036 4827 4408
 • Giải bảy
  957
 • Giải tám
  68
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,2,2,8
 • -
 • 1,7
 • 1,4,6
 • -
 • 6,3,7,7,0
 • 8
 • 2
 • 7,2
 • -
Kết quả xổ số Thủ Đô: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Thủ Đô
 • Đặc biệt
  23071
 • Giải nhất
  41054
 • Giải nhì
  69286 72458
 • Giải ba
  54715 16612 09642 81763 96256 02308
 • Giải tư
  5875 2896 3488 8846
 • Giải năm
  9545 3692 0288 4083 6670 2462
 • Giải sáu
  114 092 760
 • Giải bảy
  56 66 44 08
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 8,8
 • 5,2,4
 • -
 • -
 • 2,6,5,4
 • 4,8,6,6
 • 3,2,0,6
 • 5,0,1
 • 6,8,8,3
 • 6,2,2
Kết quả xổ số Bình Thuận: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Bình Thuận
 • Đặc biệt
  800244
 • Giải nhất
  49342
 • Giải nhì
  67946
 • Giải ba
  22926 36972
 • Giải tư
  75669 95104 85217 84170 17927 37775 07216
 • Giải năm
  5487
 • Giải sáu
  8703 6879 0814
 • Giải bảy
  279
 • Giải tám
  65
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,3
 • 7,6,4
 • 6,7
 • -
 • 2,6,4
 • -
 • 9,5
 • 2,0,5,9,9
 • 7
 • -
Kết quả xổ số An Giang: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số An Giang
 • Đặc biệt
  812852
 • Giải nhất
  03135
 • Giải nhì
  66667
 • Giải ba
  83501 00593
 • Giải tư
  97474 51300 77107 65795 34906 32270 41914
 • Giải năm
  4303
 • Giải sáu
  8333 6990 2548
 • Giải bảy
  643
 • Giải tám
  29
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 1,0,7,6,3
 • 4
 • 9
 • 5,3
 • 8,3
 • 2
 • 7
 • 4,0
 • -
 • 3,5,0
Kết quả xổ số Tây Ninh: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Tây Ninh
 • Đặc biệt
  663755
 • Giải nhất
  28825
 • Giải nhì
  45340
 • Giải ba
  35826 25016
 • Giải tư
  32083 63663 35031 49704 41452 12951 74840
 • Giải năm
  9715
 • Giải sáu
  8457 0282 3171
 • Giải bảy
  337
 • Giải tám
  08
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 4,8
 • 6,5
 • 5,6
 • 1,7
 • 0,0
 • 2,1,7,5
 • 3
 • 1
 • 3,2
 • -
Kết quả xổ số Bình Định: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Bình Định
 • Đặc biệt
  348962
 • Giải nhất
  66379
 • Giải nhì
  10772
 • Giải ba
  15243 22080
 • Giải tư
  03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916
 • Giải năm
  8438
 • Giải sáu
  7980 1537 8225
 • Giải bảy
  289
 • Giải tám
  03
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,6,3
 • 6
 • 4,6,5
 • 6,8,7
 • 3
 • -
 • 0,2
 • 9,2
 • 0,0,9
 • -
Kết quả xổ số Quảng Bình: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Quảng Bình
 • Đặc biệt
  315853
 • Giải nhất
  70677
 • Giải nhì
  88237
 • Giải ba
  85468 27340
 • Giải tư
  36586 51328 49853 77152 33097 14955 72029
 • Giải năm
  7251
 • Giải sáu
  0245 8169 1705
 • Giải bảy
  345
 • Giải tám
  11
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 5
 • 1
 • 8,9
 • 7
 • 0,5,5
 • 3,2,5,1,3
 • 8,9
 • 7
 • 6
 • 7
Kết quả xổ số Quảng Trị: 26/11/2020 (Thứ Năm)
 • Giải
  Xổ số Quảng Trị
 • Đặc biệt
  846481
 • Giải nhất
  56935
 • Giải nhì
  71400
 • Giải ba
  97460 64863
 • Giải tư
  04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825
 • Giải năm
  1267
 • Giải sáu
  7672 5512 5721
 • Giải bảy
  249
 • Giải tám
  22
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 0
 • 8,2
 • 5,1,2
 • 5,6
 • 9
 • 9,4
 • 0,3,7
 • 2,5,2
 • 1
 • -
Kết quả xổ số Bắc Ninh: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Bắc Ninh
 • Đặc biệt
  72036
 • Giải nhất
  58061
 • Giải nhì
  18654 40402
 • Giải ba
  92492 71757 69484 78348 58292 10085
 • Giải tư
  3405 5108 1772 8432
 • Giải năm
  6668 4825 4190 9137 9835 1679
 • Giải sáu
  169 042 075
 • Giải bảy
  39 00 97 81
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,5,8,0
 • -
 • 5
 • 2,7,5,9,6
 • 8,2
 • 4,7
 • 1,8,9
 • 2,9,5
 • 4,5,1
 • 2,2,0,7
Kết quả xổ số Cần Thơ: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Cần Thơ
 • Đặc biệt
  107847
 • Giải nhất
  25636
 • Giải nhì
  42630
 • Giải ba
  59440 44428
 • Giải tư
  08043 05042 34715 85838 40610 69857 52648
 • Giải năm
  8568
 • Giải sáu
  4156 8988 0717
 • Giải bảy
  325
 • Giải tám
  45
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • -
 • 5,0,7
 • 8,5
 • 6,0,8
 • 0,3,2,8,5,7
 • 7,6
 • 8
 • -
 • 8
 • -
Kết quả xổ số Đồng Nai: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Đồng Nai
 • Đặc biệt
  782357
 • Giải nhất
  51832
 • Giải nhì
  52972
 • Giải ba
  18856 37466
 • Giải tư
  78750 63170 55958 73882 98027 28411 25924
 • Giải năm
  1153
 • Giải sáu
  4814 7467 8528
 • Giải bảy
  529
 • Giải tám
  07
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 7
 • 1,4
 • 7,4,8,9
 • 2
 • -
 • 6,0,8,3,7
 • 6,7
 • 2,0
 • 2
 • -
Kết quả xổ số Sóc Trăng: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Sóc Trăng
 • Đặc biệt
  074117
 • Giải nhất
  75256
 • Giải nhì
  54833
 • Giải ba
  45598 05538
 • Giải tư
  76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469
 • Giải năm
  4151
 • Giải sáu
  1695 2243 3559
 • Giải bảy
  737
 • Giải tám
  68
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 8
 • 7
 • 7,2,3
 • 3,8,7
 • 3
 • 6,9,1,9
 • 9,8
 • -
 • 0
 • 8,5
Kết quả xổ số Đà Nẳng: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Đà Nẳng
 • Đặc biệt
  412766
 • Giải nhất
  65413
 • Giải nhì
  66676
 • Giải ba
  78702 34592
 • Giải tư
  23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944
 • Giải năm
  9227
 • Giải sáu
  6535 2185 6813
 • Giải bảy
  430
 • Giải tám
  44
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2
 • 3,7,3
 • 8,6,7
 • 7,3,5,0
 • 3,4,4
 • -
 • 6
 • 6
 • 5
 • 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa: 25/11/2020 (Thứ Tư)
 • Giải
  Xổ số Khánh Hòa
 • Đặc biệt
  075944
 • Giải nhất
  66774
 • Giải nhì
  19045
 • Giải ba
  21021 66098
 • Giải tư
  36613 78039 99430 49271 99110 98802 48868
 • Giải năm
  6683
 • Giải sáu
  3232 3985 0927
 • Giải bảy
  108
 • Giải tám
  20
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đuôi
 • 2,8
 • 3,0
 • 1,7,0
 • 9,0,2
 • 5,4
 • -
 • 8
 • 4,1
 • 3,5
 • 8

Xổ số kiến thiết là gì?

XSKT là trò chơi giải trí có thưởng được phát hành trên toàn quốc, do các công ty xổ số truyền thống vận hành tổ chức quay số mở thưởng hàng ngày.

XS hoạt động trong phạm vi tỉnh hoặc miền, vận hành kinh doanh theo dạng in ấn và bán vé số dự thưởng.

Vé số là gì?

Vé số là những tờ chứa các dãy số dự thưởng in sẵn cùng với nhiều chi tiết in ấn khác liên quan đến kỳ phát hành như thời gian quay thưởng, đài phát hành, ký hiệu vé, thông tin giải thưởng...  Vé số miền nào được phát hành và chỉ bán trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc miền đó. 

Mấy giờ có kết quả xổ số?

Xổ số toàn quốc (XSTQ) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu quay số từ 16h15p đến 18h30p, tường thuật trực tiếp tại các đài phát hành. Trong đó chia làm 3 khung giờ phát sóng:

+ Xổ số miền Nam: mở thưởng tại 21 tỉnh/thành phố lúc 16h15p – 16h30p

+ Xổ số miền Trung: mở thưởng tại 14 tỉnh/thành phố lúc 17h15p – 17h30p

+ Xổ số miền Bắc: gồm 6 đài tham gia phát hành, quay từ 18h15p – 18h30p

Lịch quay kết quả xổ số hôm nay có những đài gì?

Hàng ngày, sẽ có từ 6 – 8 đài quay thưởng xổ số theo lịch được Hội đồng XS khu vực quy định. Khu vực miền Nam có 3 tỉnh (riêng thứ 7 có 4 tỉnh), miền Trung có 2 tỉnh (thứ 5 và thứ 7 có tỉnh) và khu vực miền Bắc có 1 tỉnh.

Danh sách các tỉnh/thành phát hành vé số được cập nhật đầy đủ tại trang chủ của website. Nếu có nhu cầu tra cứu thông tin quay thưởng của từng đài cụ thể, các bạn có thể chọn nhanh liên kết theo tỉnh mình quan tâm dò vé.

Cách xem / dò KQ XS 3 miền hàng ngày

Người chơi tham gia dự thưởng XS3M cần nắm rõ mình chơi vé số do đài nào phát hành để theo dõi kết quả của đài đó vào đúng lịch quay.

Quá trình dò vé thực hiện từ phải qua trái, dò từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Nếu sở hữu dãy số trùng với dãy số mở thưởng thì người chơi trúng giải. Như vậy, vé số của các bạn phải trùng ít nhất 2 con số cuối trở lên thì mới được gọi là trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSKT 3 miền

Hội đồng xổ số 3 miền có quy định riêng về thể lệ, cơ cấu giải thưởng của các sản phẩm vé số truyền thống.

Theo đó, cơ cấu thưởng tại miền Bắc gồm 8 hạng giải tương ứng với 27 lần quay thưởng, tại miền Nam và miền Trung gồm 9 hạng giải tương ứng với 18 lần quay thưởng.

Chi tiết về giá trị thưởng mỗi giải của các khu vực bạn đọc vui lòng truy cập vào liên kết miền để nắm rõ hơn.

Trúng thưởng xổ số nhận tiền ở đâu?Bạn sẽ làm gì khi biết mình trúng số, hay nhận tiền trúng thưởng ở đâu?

- Ký vào mặt sau hoặc ghi rõ thông tin cá nhân vào mặt sau để xác nhận quyền sở hữu

- Tìm hiểu các quy định về thuế đối với lĩnh vực xổ số ba miền.

- Đổi vé số trúng ở đâu nếu trúng thưởng các giải nhỏ dưới 3 triệu đồng? 

Các bạn đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục đổi thưởng.

- Nếu may mắn trúng giải cao và giải đặc biệt, bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành để làm thủ tục lĩnh giải.

Lưu ý: Vé trúng chỉ có thời hạn 30 ngày để lĩnh thưởng kể từ ngày công bố kết quả, vì vậy người chơi may mắn cần sắp xếp thời gian hợp lý để lĩnh tiền.

Đổi vé số trúng ở đâu an toàn?

Nếu bạn là một người may mắn trúng thưởng và biết cần đến đại lý gần nhất để thông báo làm thủ tục lĩnh giải, bạn cũng không nên chủ quan để tránh chọn nhầm địa chỉ thiếu uy tín, bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thưởng. Vậy có cách nào để đổi vé số trúng độc đắc an toàn?

Hãy truy cập ngay vào danh sách chi tiết các đại lý đổi vé số trúng uy tín do Kết quả vé số cập nhật mới nhất. 

Xem trực tiếp KQXS 3 miền trên kênh nào?

Để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất, bạn đọc sử dụng máy tính, điện thoại di động kết nối internet và truy cập website Kết quả vé số vào giờ quay của đài phát hành để xem.

Nếu có nhu cầu tra cứu lại thông tin mở thưởng các kỳ trước, các bạn chọn liên kết truy cập tới dữ liệu của đài đó, hoặc của bất kì tỉnh nào bạn muốn xem kết quả.  

Ngoài ra, khi tham gia vào trang, người chơi còn nhận được nhiều gợi ý tiện ích khác như thống kê xổ số 24h hôm nay, tham khảo Dự đoán XS ngày mai, tuần sau đó với xác suất trúng thưởng cao.

Điều kiện mua vé sốBạn có biết người nào được mua vé số ở nước ta?

Các công ty phát hành có quy định rõ về đối tượng đủ điều kiện mua vé số dự thưởng:

+ Đủ từ 18 tuổi trở lên

+ Là công dân quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam nhập cư nước ngoài hợp pháp, người nước ngoài nhập cư / cư trú hợp pháp tại Việt Nam

+ Không mất hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

+ Mua vé đúng theo quy định về địa điểm ban hành

Mua vé số dự thưởng ở đâu?

Vé số kiến thiết được bán phổ biến tại các đại lý vé truyền thống, điểm bán lẻ trên địa bàn phát hành và các địa phương khác cùng khu vực. Giá vé niêm yết là 10.000 đồng/vé đơn, in sẵn dãy số dự thưởng.

Ngoài ra, người dân ở các tỉnh miền Nam có thể mua được vé số kiến thiết dễ hơn nhờ đội ngũ bán dạo.

1 seri/block/lốc vé số có bao nhiêu tờ?

Một số bạn đọc thắc mắc về hoạt động vận hành kinh doanh xổ số kiến thiết ba miền, trong đó có các van đề liên quan đến vé số. Cụ thể

- 1 ngày phát hành bao nhiêu tờ vé số?

+ Đối với các đài miền Nam vé XSKT có 6 chữ số, như vậy hàng ngày sẽ có ít nhất 1 triệu vé khác nhau được bán ra. Con số này ở miền Trung là 100.000 vé/ngày.

+ Đối với miền Bắc, vé chỉ có 5 chữ số, nên sẽ có ít nhất 100.000 tờ vé được phát hành. Tuy nhiên, do mỗi lốc có ký hiệu riêng nên số lượng vé thực tế được phát hành là 1 triệu vé.

- 1 seri vé số có bao nhiêu tờ đặc biệt?

Tùy vào lượng vé số bán ra hàng ngày mỗi đài, nhà phát hành sẽ được in ấn và phát hành số lượng vé số khác nhau.

Thông thường, mỗi cặp nguyên có 60 – 70 – 80 tờ vé. Trong mỗi cặp này, các con số sẽ được thay đổi từ 0 đến 9 ở vị trí hàng trăm nghìn. Như vậy, chỉ có 6 – 8 vé số đặc biệt được phát hành theo mỗi đài mỗi ngày.

- Vé số cặp nguyên là gì?

Vé số cặp nguyên là 1 lốc vé gồm 100 vé khác nhau ở con số đầu tiên. Trong 1 cặp nguyên có thể có cơ hội trúng tới 10 tờ đặc biệt và 90 tờ khuyến khích. 

Vé số trúng thưởng bị rách có đổi thưởng được không?

Các đơn vị phát hành có quy định vé trúng được đổi thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình nguyên khổ, không có dấu hiệu rách nát, bị tẩy quá. Vé còn trong thời hạn lĩnh thưởng.

Do đó, nếu vé của bạn bị rách nhưng lại có dãy số trúng thưởng, bạn không đủ điều kiện để đổi thưởng.

Truy cập vào website xổ số ngay hôm nay để nhận được những tin tức mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ cung cấp kết quả vé số 3 miền của chúng tôi.

Chúc các bạn may mắn.