Truyền hình trực tiếp: Bộ trưởng Công thương trả lời chất vấn những vấn đề nóng

(VTC News) - Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề nóng.

Xem video:

VTC1
Nội dung chất vấn tập trung vào việc phát triển công nghiệp hỗ trợ; biện pháp để sớm thực hiện có kết quả chủ trương này. Việc phát triển công nghiệp chế tạo trong nước để đáp ứng nhu cầu máy móc, công cụ trang thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp…
Bên cạnh đó Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội về thực trạng chương trình sản xuất và áp dụng nhiên liệu sinh học; Giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng lậu, nhất là hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp; Sự tham gia của Việt Nam đối với hệ thống phân phối bán lẻ trong nước…
Cùng tham gia giải trình trước Quốc hội các vấn đề trên có các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,  Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính.

VTC News
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN