Truyền hình trực tiếp bế mạc Đại hội Đảng XII

VTC News đang truyền hình trực tuyến bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN