Trực tiếp: Bão số 10 'quần thảo' Quảng Trị, cây cối nghiêng ngả

(VTC News) - Trực tiếp hình ảnh bão số 10 đổ bộ tại Quảng Trị, cây cối nghiêng ngả, đổ rạp, nhà cửa đều phải gia cố bằng dây thép.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế