Trực tiếp: Bản tin đặc biệt cơn bão số 12

(VTC News) - Cập nhật thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 tại Nam Trung Bộ.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO