Trẻ sơ sinh có thể nhiễm độc, mất mạng nếu mẹ cứ muốn con uống nước

Cơ thể của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện để tiêu thụ nước, uống nước nhiều, trẻ có thể bị nhiễm độc, thậm chí thiệt mạng.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng