Tổng Cục thuế bám sát công tác thu NSNN toàn ngành

(VTC News) - Trong 6 tháng đầu năm, đứng trước những khó khăn của nền kinh tế tác động làm giảm số thu NSNN, Tổng Cục Thuế đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong toàn ngành.

Tại Hội nghị Đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013, Tổng cục Thuế cho biết, đứng trước tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2013, để để khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ thị trường, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu... chính điều này cũng tác động làm giảm số thu NSNN.
Tổng Cục thuế nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

Tổng Cục thuế nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 


Tuy nhiên, Tổng cục Thuế luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong toàn ngành như tổ chức triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Giao nhiệm vụ phấn đấu thu ngân sách năm 2013 cho các Cục Thuế, ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành tăng cường thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; Tổ chức nhiều đoàn công tác để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tại các địa phương; Chỉ đạo và tham mưu trình các cấp có thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế TNCN, GTGT, TNDN...

Bên cạnh đó, công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế cũng được tiến hành đồng bộ, khẩn trương. Tính đến nay, riêng khối doanh nghiệp lớn, đã có 91% số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet.

Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành thuế vẫn còn những tồn tại như tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt thấp, chưa phân loại được người nộp thuế để áp dụng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, nợ đọng thuế tăng cao so với thời điểm 31/12/2012 (tăng 32%), một số đề án, công việc triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013, tại hội nghị cơ quan Tổng cục Thuế đã đề ra những nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm và các nhóm giải pháp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm,

Thứ nhất, Chỉ đạo toàn ngành thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, tập trung, ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế (tập trung nội dung khấu trừ hoàn thuế) và quản lý nợ đọng thuế.

Thứ hai, Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thứ ba, Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 02/CP và các chính sách điều hành khác của Chính phủ.

Thứ tư, Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN; Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, cũng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Cũng tại hội nghị này, cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012: Tổng cục Thuế đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 Cờ thi đua của Bộ Tài chính, 2 Huân chương lao động hạng Nhì, 15 Huân chương lao động hạng Ba, 58 Tập thể lao động xuất sắc và 285 Giấy khen của Tổng cục cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2012

Thùy Minh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN