Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Tổng bí thư: ‘Nhiệm vụ của Quốc hội thời gian tới rất nặng nề’

(VTC News) – Tổng bí thư khẳng định nhiệm vụ của Quốc hội trong thời gian tới rất nặng nề khi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Sáng 6/1, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến…đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 6/1 (Ảnh: Quốc hội)  

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 6/1 (Ảnh: Quốc hội)  


Các đại biểu đã bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến dấu anh dũng, hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường 70 năm ra đời, phát triển và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất của đất nước".

Sự phát triển của Quốc hội là một quá tình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của của mỗi giai đoạn cách mạng.

Tổng Bí thư cũng cho rằng nhiệm vụ của Quốc hội trong thời gian tới rất nặng nề. Với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội cần tập trung phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước.

“Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bàn bè quốc tế, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương hướng phạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam” – Tổng Bí thư nói.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan trọng của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng dân”. Mỗi thành quả của Quốc hội là kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự phối hợp của cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ”.

Minh Đức
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN