Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 8

Chính trịThứ Hai, 02/10/2023 10:57:42 +07:00
(VTC News) -

Sáng 2/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành 1 phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai hoả hoạn vừa qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc.

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành 1 phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai hoả hoạn vừa qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Theo chương trình, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cũng là những nội dung sẽ được Trung ương bàn thảo.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cũng là những nội dung sẽ được Trung ương bàn thảo.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. 

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

Anh Văn(Ảnh: Phạm Cường)
Bình luận
vtc.vn