Tổng Bí thư: Người làm tuyên giáo phải nói được làm được, không để thế lực xấu cám dỗ

(VTC News) - Trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng người làm tuyên giáo cần được bồi dưỡng để có bản lĩnh, trí tuệ tốt, nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc bởi các thế lực xấu.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO