Đề xuất miễn học phí bậc THCS từ năm 2020

Đề xuất miễn học phí bậc THCS từ năm 2020

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong cuộc họp Chính phủ tuần trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị miễn học phí cho học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) từ năm 2020.