Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Sân chơi được chuẩn hóa

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Sân chơi được chuẩn hóa

(VTC News) - Giải thưởng chất lượng Quốc gia đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cơ sở tự hoàn thiện hoạt động và áp dụng các thực hành tốt nhất.