Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

tiền hỗ trợ thiên tai

Nghệ An: Xã 'ém' tiền hỗ trợ thiên tai của dân hơn 6 năm

Nghệ An: Xã 'ém' tiền hỗ trợ thiên tai của dân hơn 6 năm

Video 07:35 25/04/2017 0

Mặc dù được nhận số tiền hỗ trợ hơn 250 triệu đồng, nhưng 6 năm qua người dân Diễn Châu, Nghệ An không hề biết đến sự tồn tại của khoản tiền này cho đến khi Đoàn giám sát của HĐND xã phát hiện thì sự việc mới vỡ lở.