Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

thủ tục hành chính về thuế

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính về thuế

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính về thuế

Việc áp dụng thông tư số 119/TTBTC về sửa đổi, bổ sung nội dung và mẫu biểu của 7 thông tư đã đạt được hiệu quả tốt khi các thủ tục hành chính về thuế đang được điều chỉnh theo hướng tích cực, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.