Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

tăng thuế VAT là để tăng ngân sách

VAT không có mắt

VAT không có mắt

VAT “không có mắt”, không phân biệt người giàu hay người nghèo, nam hay phụ, lão hay ấu, cứ tiêu dùng mặt hàng như nhau thì đóng thuế như nhau.