robot làm phi công

Khám phá robot làm phi công phụ trên máy bay, lái điệu nghệ như người

14:13 28/05/2017

Mẫu robot ALIAS được xem đóng vai trò như phi công phụ và thực hiện các thao tác điều khiển như con người.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng