Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

ông Cao Sỹ Kiêm

Bán 1 tỷ USD cho Vietcombank: Bộ Tài chính đã chưa minh bạch?

Bán 1 tỷ USD cho Vietcombank: Bộ Tài chính đã chưa minh bạch?

Bình luận về việc bộ Tài chính bán 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ cho Vietcombank, đại biểu Quốc hội, ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho rằng thương vụ đã công khai nhưng phạm vi không rộng rãi, minh bạch, không đến được nhiều đối tượng nên gây ra thắc mắc cho thị trường.