Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

mô tô nhập khẩu

Xiết chặt ô tô Việt kiều

Xiết chặt ô tô Việt kiều

Trường hợp ô tô, mô tô nhập khẩu theo dạng “hồi hương” mà bị phát hiện không đủ điều kiện nhập khẩu thì Việt kiều phải tái xuất xe.