Tìm thấy 88 kết quả với từ khóa “

lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay sắp giảm thêm?

Lãi suất cho vay sắp giảm thêm?

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng cắt giảm tối đa các loại chi phí, tính toán giảm lãi suất cho vay, cơ cấu thời hạn trả nợ… trong giai đoạn dịch COVID-19.