khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bhxh

Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH

16:09 21/11/2019

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng