Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

dự án ngàn tỷ

Lộ thêm 7 dự án ngàn tỷ thua lỗ phải xử lý

Lộ thêm 7 dự án ngàn tỷ thua lỗ phải xử lý

Ngoài 5 dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương và các doanh nghiệp thuộc bộ vẫn chưa có hướng giải quyết, mới đây Chính phủ đã bổ sung vào danh sách thua lỗ nói trên 7 dự án cũng thuộc Bộ này phải tập trung xử lý dứt điểm, đưa số dự án ngàn tỷ thua lỗ phải xử lý lên 12 dự án.