định hạng tín nhiệm toàn cầu

BIDV công bố kết quả định hạng tín nhiệm toàn cầu năm 2018 do Standard & Poors thực hiện

09:57 22/10/2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 vào tháng 9/2018.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng