Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

điểm thi khối C

Điểm trung bình khối C là 18,5

Điểm trung bình khối C là 18,5

Kết quả phân tích điểm thi khối C cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.