đánh thuế hộ kinh doanh - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề đánh thuế hộ kinh doanh trên VTC News

Phân loại hộ kinh doanh, chỉ áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ

Phân loại hộ kinh doanh, chỉ áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ

Mục đích việc phân loại nhằm áp dụng hình thức quản lý thuế phù hợp, tạo khuôn khổ pháp lý về thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh quy mô lớn chuyển đổi thành doanh nghiệp.