Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

Đặc xá phạm nhân

Xét đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân

Xét đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân

Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương sẽ trình Chủ tịch nước danh sách trên 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn.