Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

bão giật tốc mái

Video: Cảnh tan hoang ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh sau bão số 10

Video: Cảnh tan hoang ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh sau bão số 10

Hơn 25.000 ngôi nhà bị tốc mái, giao thông các xã vùng thượng, vùng ven biển bị chia cắt; các công trình điện, trường, trạm hư hỏng nặng; 5.000 ha cây gỗ nguyên liệu bị đổ gãy, 150 ha ao hồ nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại...