Tiến trình tế bào ung thư di căn trong cơ thể

Ung thư bắt đầu tấn công từ một khối u đơn lẻ, sau đó lan sang các khu vực xung quanh và dần tràn đến cả những bộ phận cơ thể rất xa như não, theo TedEx.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng