Tiến trình tế bào ung thư di căn trong cơ thể

Ung thư bắt đầu tấn công từ một khối u đơn lẻ, sau đó lan sang các khu vực xung quanh và dần tràn đến cả những bộ phận cơ thể rất xa như não, theo TedEx.

Bình luận