Thường trực Ban Bí thư: Kiên trì đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng
  • Zalo

Thường trực Ban Bí thư: Kiên trì đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng

Thời sự Thứ Sáu, 18/01/2019 17:03:00 +07:00

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ ra những nhiệm vụ cần triển khai năm 2019, đặc biệt cần kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng.

Ngày 18/1, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục.

Về kế hoạch nhiệm vụ 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 năm.

tranquocvuong

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Theo ông Vượng, trọng tâm năm 2019 là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Đồng thời, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp.

"Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành... Tích cực tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù", ông Vượng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cán bộ cần nêu gương trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, cấp ủy các cấp cần coi trọng, quan tâm hơn nữa tới công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý cán bộ các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ...

Tân Nguyên
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thường trực Ban Bí thư: Kiên trì đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Mới nhất