Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn 20%

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 của luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Về chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20% (giảm 5% so với trước đây) kể từ ngày 1/7/2013.

Đối với doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (giảm 15% so với trước đây) đối với phần thu nhập bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

 

 

Thông tư mới cũng quy định áp dụng thuế suất giá trị gia tăng5% đối với các trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 1/7/2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 1/7/2013 đối với hợp đồng ký trước ngày 1/7. 
Đối với các tổ chức, cá nhân bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại được giảm 50% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/11/2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế kể từ ngày 1/7/2013.

Minh Loan
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN