Thủ tướng: Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa dịch Covid-19

Chính trịThứ Tư, 12/02/2020 11:08:40 +07:00
(VTC News) -

Theo Thủ tướng, làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa Covid-19 (nCoV) khi hiện nay, nhiều đơn vị ứng dụng Chính phủ điện tử trong giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Sáng 12/2, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịchbệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (tên chính thức vừa được WHO đặt là Covid-19 (nCoV)).

Theo Thủ tướng, nếu làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa Covid-19 khi hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học ứng dụng Chính phủ điện tử trong giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị hôm nay nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử xem đạt kết quả nào tốt nhất để nhân rộng cách làm đó và bổ sung, hoàn thiện các giải pháp một cách thực chất.

Chúng ta đưa ra những nhiệm vụ mới, giải pháp mới để năm 2020 thực hiện đạt kết quả tốt, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vào lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa dịch Covid-19 - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Chính phủ điện tử không phải làm một lúc là xong được mà chia làm nhiều giai đoạn, có những giai đoạn quan trọng, trong đó năm 2020 là năm nhiều thách thức, nhất là đang diễn ra dịch Covid-19. Chúng ta phải có định hướng như thế nào để triển khai có hiệu quả nhất để tăng năng suất lao động.

Thủ tướng đề nghị nêu rõ các cản trở, khó khăn để khắc phục, “hiện nay tình trạng mạnh ai nấy làm ở khâu này, khâu kia không phải không có”. Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, từ nhận thức đến hành động.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

Từ thời điểm Thủ tướng nhấn nút khai trương (9/12/2019) đến nay có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, có 9/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tính từ thời điểm Thủ tướng khai trương (ngày 12/3/2019) đến 10/2/2020, có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bên cạnh những kết quả như trên, trong triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử như chưa hoàn hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công; Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Xuân Trường

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp