Video: Trai tráng rung, lắc, xoay tròn kiệu rước 'vua sống' ở Hà Nội

(VTC News) - Ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đền Sái xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội đều tổ chức lễ rước vua sống.

Tương truyền lễ hội đã có khoảng 2.000 năm và để tạc ghi công đức của thần Huyền Thiên Trấn Vũ, nhà vua cho xây dựng đền Sái trên núi Thất Diệu Sơn và hàng năm cứ vào mùa xuân nhà vua lại đích thân xa giá về bái yết tại đền.

Về sau, việc đi lại khó khăn, tốn kém tiền bạc của nhân dân nên nhà vua ban chiếu cho làng Thuỵ̣ Lôi thực hành nghi lễ này.

Lễ hội diễn ra cả ngày 11/1 âm lịch nhưng sôi động nhất là vào buổi chiều với nghi lễ rước vua giả từ đình làng ra Đền Sái và ngược lại.

Trong lễ rước, kiệu chúa đi đầu tiên, đi ngay sau đó là kiệu vua. Đám trai tráng hơn 10 người vừa khênh kiệu chúa vừa tung hô nghiêng ngả. Trong khi đó, kiệu vua không làm việc tương tự.

>>> Đọc thêm: Xem 'Vua đi cày' trong lễ Tịch điền ở Hà Nam

VIỆT AN

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO