Thầy bói hành nghề qua Facebook, kiếm bộn tiền

(VTC News) - Nhiều thấy bói, thầy cúng ở Thái Lan đang sử dụng mạng xã hội như một công cụ đắc lực để hành nghề và thu hút đệ tử ở khắp châu Á, từ đó kiếm bộn tiền.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế