Thành lập trường Đại học Tài chính Kế toán

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý  chủ trương thành lập trường Đại học Tài chính Kế toán trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, trực thuộc Bộ Tài chính, có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập trường, trình, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán hiện là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn  trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh...

Đồng thời, trường còn thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; liên thông liên kết đào tạo trong và ngoài nước...

Theo Chinhphu.vn

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN