Tài xế để im cho hành khách đánh sẽ được thưởng tiền

(VTC News) - Ủy ban Giao thông Công cộng Nam Kinh, Trung Quốc quyết định sẽ thưởng tiền cho các tài xế nếu giữ bình tĩnh, không phản ứng lại khi bị khách hàng ngược đãi.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO