Tại sao giấy cắt vào tay lại đau hơn cả dao cứa?

Chỉ là một mảnh giấy đơn giản, nhưng khi nó vô tình cắt vào tay, bạn lại cảm thấy rất đau, tại sao lại như vậy?

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng