Tại sao con người không thể tái sinh chi như thằn lằn?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, phôi người có khả năng tái tạo các bộ phận khi bị cắt đi, tuy nhiên, con người đánh mất khả năng này khi lớn lên.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng