Báo Điện tử VTC News

Tài sản của Vũ 'nhôm' rải rác ở đâu?

(VTC News) - Tài sản của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang rải rác ở nhiều nơi, vậy đó là những nơi nào?

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO