Tách Y và Dược: Bao giờ làm được?

(VTC News) - Sau sự cố của công ty VN Pharma, các nhà quản lý y và dược đang đặt ra câu hỏi liệu đến bao giờ 2 yếu tố này mới tách biệt được với nhau?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế