Singapore ra mắt hệ thống mã QR hợp nhất đầu tiên trên thế giới

Thay vì mỗi quầy hàng có một mã QR riêng, thì ở Singapore tất cả sẽ được hợp nhất vào một mã duy nhất là SGQR.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO