Sao Hỏa sẽ lớn và sáng hơn khi nhìn từ Trái Đất tháng 7

Do ở gần Trái Đất nhất trong vòng 15 năm, sao Hỏa sẽ sáng gấp 5 lần bình thường và nhìn giống ngôi sao màu cam trong vài tuần tới.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo