Sản xuất vàng miếng - Nhà nước không độc quyền

VideoThứ Tư, 22/06/2011 11:05:00 +07:00

Ở dự thảo cuối cùng, đã có thêm phương án cấp phép cho doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Ở các dự thảo trước, nếu như sản xuất vàng miếng được qui định như một hoạt động độc quyền do Ngân hàng nhà nước tổ chức thực hiện thì ở dự thảo cuối cùng này đã có thêm phương án cấp phép cho doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Xem Clip:

 Nguồn: Trung tâm truyền hình Internet VN


P.V

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn