Sách giáo khoa mới có gì?

Giáo dụcThứ Hai, 01/12/2014 01:18:00 +07:00

(VTC News)– Sau khi được biên soạn, bộ sách giáo khoa mới sẽ có nhiều đổi mới so với bộ sách hiện hành.

(VTC News) – Sau khi được biên soạn, bộ sách giáo khoa mới sẽ có nhiều đổi mới so với bộ sách hiện  hành.

Chú trọng dạy đạo đức, lối sống

Sách giáo khoa mới sẽ phải đảm bảo mục tiêu tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
Sách giáo khoa mới sẽ chú trọng dạy đạo đức, lối sống cho học sinh 
Sách giáo khoa hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Có lịch sử, văn hóa địa phương


Chương trình giáo dục phổ thông sẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh. Một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt sẽ được thực hiện trên cả nước.

Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ GD-ĐT có nên viết một bộ sách giáo khoa hay không?

  • Không
  • Ý kiến khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Xã hội hóa biên soạn SGK


Việc biên soạn sách giáo khoa sẽ được xã hội hóa. Như vậy, một môn học sẽ có nhiều sách giáo khoa. Bộ GD-ĐT ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông.

Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.

Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sách giáo khoa mới từ năm 2018

Từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phạm Thịnh


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn