Rắn hổ mang chúa bị dân vây bắt, quằn quại nôn ra 7 quả trứng

(VTC News) - Rắn hổ mang chúa từ khu bảo tồn đi lạc vào một vùng trồng chè ở bang Assam, Ấn Độ, lẻn vào một trại gia cầm trộm trứng gà, bị người dân bắt được, phải quằn quại nôn trả 7 quả trứng.

Nguồn: CatersNews

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113