Quy trình xét nghiệm ADN và nhận diện huyết thống

Nếu nghi ngờ các mối quan hệ huyết thống, xét nghiệm ADN là phương pháp chính xác nhất để làm rõ mối nghi đó.

 

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng